Lesson 15 – Naming and Things

Cách gọi một số danh từ đếm được theo số lượng ít và số nhiều trong tiếng Lào.

Vocabulary 1

Noun Amount Classifier
ນັກ​ຮຽນ/ nak hian 4/ si ຄົນ/ khon
ຄົນ​ລາວ/ khon lao ຫຼາຍ/ lai ຄົນ/ khon
ບິກ/  bik 3/ sam ກ້ານ/ can
ສໍ​ດຳ/ so dam 2/son ກ້ານ/ can
ນ້ຳ/ nam 5/ ha ຈ​ອ​ກ/ chok
ກາ​ເຟ/ ka fe 8/ paed ຈອກ/ chok

Vocabulary 2

Noun Amount Classifier
ນັກ​ຮຽນ/ nak hian ຄົນ/ khon 1/ nung
ຄົນ​ລາວ/ khon lao ຄົນ/ khon 1/ nung
ບິກ/ bik ກ້ານ/ kan 1/ nung

Vocabulary 3

Noun Amount Classifier
ສໍ​ດຳ/ so dam 1/ nung ກ້ານ/ kan
ນ້ຳ/ nam 1/ nung ຈອກ/ chok
ກາ​ເຟ/ ka fe 1/ nung ຈອກ/ chok

Vocabulary 4

Noun Amount Classifier
ນັກ​ຮຽນ/ nak hian ຄົນ/ Khôn ນີ້ / ນັ້ນ – Nị / Nặn
ອາ​ຈານ/ a chan ຄົນ/ khon ນີ້ / ນັ້ນ – ni/ nan
ບິກ/ bik ກ້ານ/ can ນີ້ / ນັ້ນ – ni/ nan
ສໍ​ດຳ/ so dam ກ້ານ/ can ນີ້ / ນັ້ນ – ni/ nan
ນ້ຳ/ nam ຈອກ/ chok ນີ້ / ນັ້ນ – ni/ nan
ກາ​ເຟ/ ka fe ຈອກ/ chok ນີ້ / ນັ້ນ – ni/ nan

 

 

Conversation 1

Laos Pronunciation
ຂໍ​ໂທດ, ເຈົ້າ​ມີ​ບິກ​ບໍ? kho thod chao mi bik bo?
ເຈົ້າ, ມີ. chao mi
ເຈົ້າ​ມີ​ບິກ​ຈັກ​ກ້ານ? chao mi bik chak kan?
ຂ້ອຍ​ມີ​ບິກ 3 ກ້ານ. khoy mi bik 3 kan
ເຈົ້າ​ມີ​ປື້ມ​ອ່ານ​ບໍ? chao mi pum an bo?
ເຈົ້າ​. ມີ. chao, mi
ເຈົ້າ​ມີ​ປຶ້ນ​ອ່ານ​ຈັ້ກຫົວ? chao mi pun an chak hua
ຂ້ອຍ​ມີ​ປຶ້ມ​ອ່ານ 2 ຫົວ. ຂ້ອຍ​ມີ​ບິກ 3 ກ້ານ​ແລະ​ປື້​ມ​ອ່ານ 2 ຫົວ. khoy mi pum an 2 hua khoy mi bik 3 kan lea pum an 2 hua
ຂອບ​ໃຈຫຼາຍໆ. khop chai lai lai
ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. bo pen jang
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Vocabulary 5

  Lao Pronunciation Using
1/ nung ອັນ an Small or thin objects; also when the correct classifier is not known
2/ song ຄົນ khon Peple
3/ sam ໂຕ to Animals, insects, birds, dolls, certain clothing
4/ si ກ້ານ kan Small cylindrical objects such as pens, ect.
5/ ha ຫົວ hua Books, root vegetables
6/ hok ໜ່ວຍ nuay Fruits, mountains, tables, chairs, beds, glasses, pots, balls and other round object, electrical or mechanical equipment,clocks
7/ ched ຄັນ khan Vehicles: cars, buses, bicycles, train and ect.
8/ pead ຫ້ອງ hong Rooms
9/ kao ຈອກ chok Cups or glass, used for drinks such as coffee, Pepsi, water…
10/ sip ຕຸກ tuk Plastic bottles
11/ sip oed

 

ຈານ chan Plates, dishes
12/ sip song ຖ້ວຍ thuay Bowls
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Conversation 2

Lao Pronunciation
ບ້ານ​ຂອງ​ຂ້ອຍບໍ່​ໃຫ​ຍ່ຫຼາຍ ແຕ່​ວ່າ​ມີຫຼາຍ​ຄົນ. ban khong khoy bo yai lai tae va mi lai khon
ບ້ານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມີ​ຄົນ 6 ຄົນ. ban khong khoy mi khon 6 khon
ມີ​ຫ້ອງນອນ​ 4 ຫ້ອງ. mi hong non 4 hong
ຢູ່​ຊັ້ນ​ເທິງ​ມີ​ຫ້ອງ​ນອນ 3 ຫ້ອງ. yu san thoeng mi hong non 3 hong
ຢູ່​ຊັ້ນ​ລຸ່ມ​ມີ​ຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງ. yu san lum mi hong non 1 hong
ມີ​ຫ້ອງ​ຮັບ​ແຂກ​ຫ້ອງ1. mi hong hap khaek hong 1
ມີ​ເຮືອນ​ຄົວ2ຫ້ອງ. ແລະ​ມີ​ຫ້ອງ​ກິນ​ເຂົ້າ​ນ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຫ້ອງ. mi huon khua 2 hong., lae mi hong kin khao noy nung hong
ຂ້ອຍ​ມີ​ລົດ​ຈັກ​ໜຶ່ງ​ຄັນສີ​ຂຽວ ແລະ​ຂ້ອຍ​ມີ​ໝາ​ຫ້າ​ໂຕ. khoy mi lod chak nung khan si khiau lae khoy mi ma ha to
ທຸກໆມື້​ຂ້ອຍ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ແລະ​ໄປ​ໂບດ​ດ້ວຍ​ລົດ​ຈັກ. thuk mu khoy pai hed viak lae pai bod duay lod chak
ເວ​ລາ​ຂ້ອຍບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ ຂ້ອຍໄປ​ບ້ານ​ໝູ່​ຂ້ອຍ. vela khoy bo dai pai hed viak khoy pai ban mu khoy
ພວກ​ເຮົາ​ມັກ​ລົມ​ກັນ​ແລະມັກ​ກິນ​ຂະ​ໜົມ​ຫຼາຍ. phuak hao mak lom kan lae mak kin kha nom lai
ເວ​ລາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂ້ອຍ​ມັກ​ເວົ້າ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນຫຼາຍ. ve la hed viak khoy mak vao kap na hian lai
ຂ້ອຍ​ມີ​ນັກ​ຮຽນຫຼາຍ​ຄົນ​. ທຸກໆ​ຄົນ​ເວົ້າ​ພາ​ສ​າ​ລາວ​ເກັ່ງຫຼາຍ. khoy mi nak hian lai khon thuk khon vao pha sa lao keng lai
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

 

Vocabulary 6

Lao Pronunciation English
ຂະ​ໜົມ kha nom Candy
ທັງໝົດ thang mod All most
ແຕ່ວ່າ tae va But
ແລະ lae And
ຫຼື lu Or
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

 

Conversation 3

Lao Pronunciation
1.    ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ຈັກ​ຫ້ອງ? ban khong lao thang mod mi chak hong?
2.    ຢູ່​ຊັ້ນ​ເທິງ​ມີ​ຫ້ອງນອນ​ຈັກ​ຫ້ອງ? yu san thoeng mi hong non chak hong?
3.    ຢູ່​ຊັ້ນ​ລຸ່ມ​ມີ​ຫ້ອງ​ຫ​ຍັງ​ແດ່? yu san lum mi hong jang dae?
4.    ລາວ​ມີ​ລົດ​ຈັກ​ຈັກ​ຄັນ? lao mi lod chak chak khan?
5.    ລາວ​ມີ​ໝາ​ຈັກ​ໂຕ? lao mi ma chak to?
6.    ນັກ​ຮຽນ​ເກັ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ຈັກ​ຄົນ? nak hian keng khong lao mi chak khon?
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Attachments1