Lesson 16 – Foods in Laos and how to cook

Foods in Lao and how to cook it

Vocabulary 1: Foods

Lao Pronunciation English
ຊີ້ນ sin Meet
ປາ pa Fish
ໄກ່ kai Chicken
ເປັດ ped Duck
ໝູ mu Pig
ງົວ ngua Cow
ອາ​ຫານ​ທະເລ a han tha le Seafood
​ກຸ້ງ kung Shrimp/ lobster
ປາ​ມຶກ pa muk Cuttlefish

Vocabulary 2: Vegetables

Lao Pronunciation English
ໝາກ​ສາ​ລີ mak sa li Corn
ກາ​ຣົດ ka rod Carrot
ໝາກ​ແຕງ mak taeng Cucumber
ຜັກ​ສະຫຼັດ phak sa lad Salad
ໝາກ​ເຜັດ mak phed Chilli
ຜັກ​ບົ່ວ​ໃຫ​ຍ່ phak boua yai Onion
ເຫັດ hed Mushroom
ມັນຝລັ່ງ man f-lang Potato
ໝາກ​ໃມ້ mak mai Fruits
ໝາກ​ກ້ວຍ mak kuay Banana
ໝາກ​ພ້າວ mak phau Coconut
ໝາກ​ນັດ mak nad Pineaple
ໝາກ​ລະ​ແຊ້ງ mak la saeng Grapes
ໝາກ​ໂມ mak om Watermelon
ໝາກ​ແອັບ​ເປິ້ນ mak bae poen Apple
ໝາກ​ກ້ຽງ mak kiang Orange
ໝາກ​ມ່ວງ mak muang Mango
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3: Foods

Lao Pronunciation English
ຜັກ​ກາດຍໍ່ phak kad yo Chinese cabbage
ກະລໍ່າປີ ka lam pi Cabbage
ໝາກ​ຖົ່ວ mak thou Beans
ກະລຳດອກ ka lam dok Cauliflower
ໝາກ​ເລັ່ນ mak len Tomato
ຜັກ​ບົ່ວ​ໃຫ​ຍ່ phak boua nay Onion
ໝາກ​ອຶ mak u Pumskin
ໝາ​ກ​ນາວ mak nau Lime, lemon
ເຂົ້າ​ຈ້າວ khao chau Plain rice
ເຂົ້າ​ໜຽວ khao niau Sticky rice
ເຂົ້າ​ຈີ່ khao chi Bread
ເຂົ້າ​ໜົມ, ຂະ​ໜົມ khao nom/ kha nom Cookies, candy

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 4: Foods

Lao Pronunciation English
ອົບ ob Bake
ຈືນ chun Deep-fry
ຂົ້ວ, ຜັດ khou phad Stir-fry
ຕົ້ມ tom Boil
ແກງ kaeng Make soup
ປີ້ງ ping Grill

Vocabulary 5: Kitchen tools

Lao Pronunciation English
ມີດ mid Knife
ຈອງ chong Soup ladle
ໝໍ້ mo Pot
ຂຽງ khiang Chopping-block
ບ່ວງ buang Spoon
ສ້ອມ som Fork

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 1

  Lao Pronunciation
A1 ເອົາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? ao jang bo?
B1 ຂໍ​ເບິງ​ເມ​ນູ​ແດ່. kho boeng menu dae
A2 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ. tha bud nung
B2 ຂ້ອຍ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ຈ້າວ​ຈານ​ໜຶ່ງແລະ​ຂົ້ວ​ໄກ່​ໃສ່​ຜັກ​ຈານ​ໜຶ່ງ. khoy ao khao chau chan nung lae khou kai sai phak chan nung
A3 ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ເດ? khuong dum de?
B3 ເອົາ​ນ້ຳ​ດື່​ມ​ໜຶ່ງ​ຕຸກ. ao nam dum nung tuk
A4 ເອົາ​ຫ​ຍົງ​ອີກ​ບໍ? ao jong ik bo?
B4 ບໍ່, ພໍ​ແລ້ວ. ຂອບ​ໃຈ. ເຊັນ​ບິນ​ແດ່. bo, pho laeu khop chai sen bin dae
A5 ທັງໝົດ​ຊາວ​ພັນ​ກິບ. ເປັນ​ແນວ​ໃດ, ອາ​ຫານ​ລາວ​ແຊບ​ບໍ? thang mod sau phan kip, pen naeu dai a han lau saep bo?
B5 ແຊບຫຼາຍ. saeb lai
A6 ຂອບ​ໃຈຫຼາຍໆ. ເທື່ອ​ໜ້າ​ເຊີນ​ມາ​ອີກ​ເດີ້. khop chai lai lai, thoeu na soen ma ik doe
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 6

Lao Pronunciation English
ເອົາ ao Take/ want
ຕ້ອງ​ການ tong kan Need
ຂໍ​ແດ່ kho dae Please…
ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ tha bud nung Wait a moment
ໃສ່ sai Put in/on
ເຄື່ອງ​ດື່ມ khuong dum Drinks
ນ້ຳ​ດື່ນ namdun Drinking water
ພໍ pho Enough
ເຊັກ​ບິນ sek bin Check, bill
ທັງໝົດ thang mod Altogether
ເປັນ​ແນວ​ໃດ? pen naeu dai How is it?
ແຊບ saeb Delicious
ເທື່ອ​ໜ້າ theuo na Next time

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 2

  Lao Pronunciation
A1 ສະ​ບາຍ​ດີ. ເອົາ​ເຝີຫຼື​ເຂົ້າ​ປຽກ? sa bai di, ao foe lu khao piak?
B1 ມີ​ເຝີ​ຫ​ຍັງ​ແດ່? mi foe jang dae?
A2 ມີ​ເຝີ​ຊີ້ນ​ງົວ​ແລະ​ຊີ້ນ​ໝູ. mi foe sin ngua lae sin mu
B2 ເຂົ້າ​ປຽກ​ເດ? ມີ​ເຂົ້າ​ປຽກ​ຫ​ຍັງ​ແດ່? khao piak de mi khao piak jang dae?
A3 ມີ​ເຂົ້າ​ປຽກ​ໄກ່ແລະ​ຊີ້ນ​ໝູ. mi khao piak kai lae sin mu
B3 ຂ້ອຍ​ເອົາ​ເຝີ​ຊີ້ນ​ງົວ​ບໍ່​ໃສ່​ແປ້ງ​ນົວ​ໜຶ່ງ​ຖ້ວຍ. khoy ao foe sin ngua bo sai paeng nua nung thuay
A4 ນັ່ງ​ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ​ເດີ້. nang tha bud nung doe
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1

  • Thức ăn Lào