Lesson 5: Daily Activities in Lao language

Một ngày chúng ta làm gì, hỏi người khác làm gì? Hãy xem các câu hỏi và câu trả lời dưới đây.

Example of Lao words and Daily Activities in lao language

Conversation 1

Lao Pronunciation English
A1 ມື້ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? mu ni  phua khao hed jang? Today, what do we do?
B1 ມື້ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຮຽນ​ພະ​ສາ​ລາວ. mu ni  phuak hao hian pha sa lao Today, we study Lao
A2 ​ດຽວນີ້, ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ຫຍັງ? diau ni  chao kam lang hed jang? Now, what are you doing?
B2 ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ກິນ​ເຂົ້າ. khoy kam lang kin khao I’m eating
A3 ມື້​ອື່ນ, ລາວ​ຈະ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ?

 

mu un  lao cha hed jang? Tomorrow, what is he going to do?
B3 ລາວ​ຈະ​ໄປ​ທ່ຽວ. lao cha pai thiao He is going to go for an outing
A4 ມື້​ວານນີ້, ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? mu vaan ni, chao hedj ang? Yesterday, what did you do?
B4 ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຂຽນ​ຈົດ​ໝາຍ. khoy dai khian chod mai I wrote a letter.

 

Words about daily life and activities in Lao language

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ພາບ boeng tho la phap Watch TV
ເບິ່ງ​ຮູບ​ເງົາ boeng hup ngao Watch movie
ຟັງ​ດົນ​ຕີ fang don ti Listen to music
ຟັງ​ເພງ fang pheng Listen to song
ຟັງ​ວິ​ທະ​ຍຸ fang vi than yu Listen to radio
ອ່ານ​ໜັງ​ສື​ພີມ an nang su phim Read newspaper
ອ່ານ​ປຶ້ມ an pum Read book
ຫຼິ້ນ​ດົນ​ຕີ lin don ti Play a musical instrument
ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ lin ki la Play sport
ນອນ non Sleep
ຟ້ອນ fon Dance
ຮ້ອງ​ເພງ hong pheng Sing song
ສູບ​ຢາ sup ya Smoke
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

 

Attachments1

  • Làm việc